Artykuły: Dokumenty

Harmonogram działań wychowawczych rok szkolny 2015/2016

Harmonogram działań wychowawczych rok szkolny 2015/2016

 

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/harmorogram_dzialan_wych.doc
Ślubowanie

Tekst ślubowania http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/slubowanie.pdf

 Procedury bezpieczeństwa w gimnazjum

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikstacie

 

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/procedury_bezpieczenstwa_PGM.pdf

 

 Programy 2014/2015

 

Program profilaktyczny 2014/2015

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/program_profilaktyki_2014_2015.pdf

Program wychowawczy 2014/2015

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/program_wychowawczy_2014_2015.pdf


Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/strategiaPGM.pdf

 Statut Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikstacie


http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/STATUT2011.pdf


http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/uchwała_statut_10_09_2013.pdf


http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/statut_09_2013.pdf


http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/nowelizacja_statutu_27.08.2015.pdf


http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/statut_04.10.2016.pdf


http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/statut_23.01.2017.pdf


http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/statut_14.03.2017.pdf


ZAŁĄCZNIKI;

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zal.1A_wych.fiz.pdf

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zal.1B_wych.fiz.pdf

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zal.2_angielski.pdf

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zal.3_biologia.pdf

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zal.4_chemia.pdf

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zal.5_edb.pdf

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zal.6_geografia.pdf

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zal.7_historia.pdf

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zal.8_informatyka.pdf

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zal.9_muzyka.pdf

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zal.10_niemiecki.pdf

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zal.11_plastyka.pdf

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zal.12_polski.pdf

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zal.13_religia_pol_kat.pdf

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zal.14_religia_rzym_kat.pdf

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zal.15_WOS.pdf

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zal.16_zaj_artystyczne.pdf

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zal.17_zaj_tech.pdf System punktowy w Gimnazjum

System punktowy w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikstacie


http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/karta obserwacji ucznia_gimnazjum.pdf

 

 Założenie gimnazjum

Uchwała Nr V/36/99 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 10 marca 1999r. w sprawie założenia gimnazjum w Mikstacie http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zalozenie_gim.jpg

 

Uchwała Nr V/37/99 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 10 marca 1999r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Mikstat http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/plan_sieci_publicznych_gim.jpg

 

Decyzja nr 0045-5/99 ZarząduMiejskiego w Mikstacie z dnia 6 kwietnia 1999 roku w sprawie założenia i organizacji Gimnazjum w Mikstacie, ul. Grabowska 13 http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zalozenie_gim_decyzja.jpg

 

Akt założycielski http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/akt_zalozycielski.jpg

 

 Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikstacie z dnia 10.08.2015

 

http://www.gimnazjum.mikstat.pl/images/zarzadzenie8_dyrektora.jpg

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.03
960,056 Unikalnych wizyt