POSTAW NA KSZTAŁCENIE MODUŁOWE

 

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie w ramach projektu „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego” Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia informuje, że realizowana jest kampania, która promuje ideę kształcenia modułowego. Jednym z celów kampanii jest dotarcie do jak największej liczby uczniów szkół gimnazjalnych oraz ich rodziców, zaprezentowanie, czym jest kształcenie modułowe, a także wskazanie korzyści, jakie daje wybór szkoły ponadgimnazjalnej, która kształci w oparciu o programy nauczania o strukturze modułowej.


Wykorzystując nowoczesne kanały komunikacji na portalu społecznościowym www.facebook.com KOWEZiU ogłosiło konkurs z wiedzy o kształceniu modułowym. Konkurs przede wszystkim skierowany jest do uczniów, przed którymi stoi wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Ufamy, że zachęci to młodzież do poszukiwania informacji na temat tego sposobu kształcenia, wybierania szkół kształcących w zawodach w oparciu o programy modułowe, a przede wszystkim wpłynie na świadome planowanie ścieżki kariery zawodowej.


Konkurs trwa do 14 grudnia br.


Więcej informacji: www.facebook.com/ksztalceniemodulowe oraz www.ksztalceneimodulowe-koweziu.pl.


Nina Janiak

Koordynator Projektu

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego


news: koweziu.jpg

 

Wygenerowano w sekund: 0.03
821,023 Unikalnych wizyt