Nauczyciele

Nauczyciele uczący w oddziałach gimnazjalnych:


Izabela Banasiak - wicedyrektor, nauczyciel języka niemieckiego, Wiedzy o Społeczeństwie, prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia rewalidacyjne


Ilona Bąk - nauczyciel religii


Dominika Dera - Kalina - nauczyciel religii


Marta Fabiś - nauczyciel języka niemieckiego, terapia pedagogiczna, prowadzi zajęcia rewalidacyjne


Katarzyna Frąckowiak - nauczyciel języka polskiego, prowadzi zajęcia rewalidacyjne


Rafał Kałążny - nauczyciel wychowania fizycznego


Danuta Kamińska - nauczyciel historii


Dariusz Kamiński - nauczyciel informatyki, EDB, świetlicy, prowadzi zajęcia techniczne


Jolanta Krystek - nauczyciel wychowania fizycznego, Wychowania do życia w rodzinie


Agnieszka Kucharska - nauczyciel matematyki


Magdalena Maj - nauczyciel historii


Barbara Michalska - Krawczyk - nauczyciel języka angielskiego, świetlicy


Magdalena Mieszała - nauczyciel geografii


Jolanta Pastucha - nauczyciel logopeda


Beata Pawlik - nauczyciel matematyki, fizyki


Aneta Pietrzykowska - nauczyciel języka angielskiego


Adrian Przybyłek - nauczyciel wychowania fizycznego


Monika Raczak - nauczyciel plastyki

 

Łucja Staniszewska - nauczyciel biologii, chemii, prowadzi zajęcia techniczne


Karolina Szewczyk - nauczyciel języka niemieckiego, świetlicy


Stanisław Sztukowski - nauczyciel muzyki, prowadzi zajęcia artystyczne


Dorota Ślęzak - nauczyciel języka polskiego, prowadzi zajęcia rewalidacyjne


Grażyna Wawrzyniak – bibliotekarz, pedagog szkolny


 Wygenerowano w sekund: 0.01
979,173 Unikalnych wizyt